Alumni Associations

Kyoto University ASEAN Center supports to strengthen alumni network in ASEAN.


Indonesia

Himpunan Alumni Kyoto University (HAKU)
Jakarta Kyodai Yoshida Kai


Laos

Kyoto University Network in Laos


Malaysia

Kyoto Alumni Association Malaysia (MYKYOTO)
Kyoto University Malaysia Alumni “Dark Blue no kai”


Philippines

Kyoto University Alumni Association in the Philippines
Kyoto University Manila Alumni “Nohsei-kai”


Singapore

Singapore RAKUSEIKAI


Thailand

Kyoto Union Club (KUC)
Thai Hyakumanben Kai(formerly “Kyoto University Bangkok Alumni” )


Viet Nam

Kyoto University Vietnamese Alumni
Kyoto University Hanoi Alumni Association “Yoshida-kai”


Myanmar

Kyoto University-Myanmar Alumni Network (KU-MAN)
Kyoto University Alumni in Yangon


Cambodia

Kyoto University Alumni in Cambodia

pagetop
Search